Jak czytać roczne rozliczenie kosztów ogrzewania? Skąd bierze się nadpłata lub niedopłata za ogrzewanie?

jak czytać roczne rozliczenie kosztów ogrzewania

Temat jak czytać roczne rozliczenie kosztów ogrzewania jest istotny dla każdego, kto posiada mieszkanie ogrzewane z lokalnej ciepłowni (PEC’u), gdzie rozliczenie za ciepło oparte jest o podzielniki kosztów ogrzewania. Chciałbym przedstawić krok po kroku interpretację przykładowego rocznego rozliczenia za ciepło mieszkania 3-pokojowego o powierzchni 60 m2 usytuowanego w bloku.Założenia:

 • Powierzchnia użytkowa – 60 m2
 • Ilość pokoi – 3
 • Ilość grzejników – 3 (brak grzejnika w kuchni, a grzejnik w łazience nie jest opomiarowany)
 • Typ podzielników (mierników) ciepła – elektroniczne, Kundo 202 S
 • Typ grzejników – grzejniki żeliwne członowe
 • Budynek docieplony (po termomodernizacji)
 • Mieszkanie środkowe (dogrzewane ze wszystkich stron)

W dalszej części wpisu przedstawiona będzie interpretacja poszczególnych składowych poniższego rocznego rozliczenia kosztów ogrzewania.

Rys.1. Roczne rozliczenie kosztów ogrzewania omawianego mieszkania za okres rozliczeniowy

jak czytać roczne rozliczenie kosztów ogrzewania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) rozlicza się z zarządcą (np. Spółdzielnią Mieszkaniową) za dostarczone ciepło na podstawie zawartej między nimi umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłaty jakie ponosi zarządca obejmują następujące składniki:

 • Opłata za zamówioną moc cieplną – w skrócie opłata za gotowość dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła wynikającej z obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło.
 • Opłata za ciepło – zapłata za dostarczoną do budynku ilość ciepła mierzona na ciepłomierzu ulokowanym na doprowadzeniu sieci ciepłowniczej do budynku (węzeł cieplny).
 • Opłata za czynnik grzewczy – opłata np. za pobraną wodę z sieci do napełnienia wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania.
 • Opłaty przesyłowe stała i zmienna.

Wszystkie te opłaty składają się na koszt całkowity dla danego budynku lub jego części. Mówimy o takim podziale, ponieważ do danego węzła ciepłowniczego może być podłączony właśnie cały budynek lub jego część.

Zarządca budynku (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa) przydziela każdemu lokatorowi mieszkania odpowiednią część całkowitego kosztu ciepła, które zostało zakupione od PEC’u.

Całkowity koszt ciepła dzieli się na:

 • koszty stałe, które są niezależne bezpośrednio od użytkowników i wszyscy mieszkańcy muszą je pokryć solidarnie. Przydzielane są zatem odpowiednio do powierzchni mieszkania. Koszty te również obejmują zużycie w pomieszczeniach wspólnych, tj. suszarnie, klatki schodowe, itp.
 • koszty zmienne są zależne od użytkownika – odczytywane z podzielników (mierników) ciepła.

Zatem końcowa opłata danego mieszkania za ogrzewanie jest sumą powyższych kosztów stałych i zmiennych.

 

Jak czytać roczne rozliczenie kosztów ogrzewania – krok po kroku

1. Dane wyjściowe

Pierwszą rzeczą jest ustalenie kwestii jaka część dostarczonej energii (koszt całkowity 147 039,06 zł) rozliczana będzie w oparciu o koszty stałe (koszt wg powierzchni 117 631,25 zł), a jaka w oparciu o koszty zmienne (koszt wg mierników 29 407,81 zł). Ustalenia takiej proporcji dokonuje zarządca budynku, jak na rys. poniżej:

rozliczenie-kosztow-ogrzewania-1-Dane-wyjsciowe

Z powyższego wynika, że koszty stałe wynoszą 75% (117 631,25 zł), a koszty zmienne (29 407,81 zł), co daje zaledwie 25%. Fakt ten jest mało motywujący do oszczędnego gospodarowania ciepłem, ponieważ bezpośredni wpływ mamy na nieznaczną 25% część całkowitych opłat. Tak jak wspomniałem proporcje ustala zarządca budynku, a ich wielkość nie jest regułą.

Na przedstawionym wycinku widzimy również jednostkowy koszt rozliczenia (12,7500 zł/grzejnik), który w późniejszych obliczeniach będzie mnożony przez ilość grzejników w mieszkaniu.

2. Koszty jednostkowe

2.1. Koszty wg powierzchni (stałe)

Z powyższego wynika, że koszty stałe wynoszą 75% (117 631,25 zł), a koszty zmienne (29 407,81 zł), co daje zaledwie 25%. Fakt ten jest mało motywujący do oszczędnego gospodarowania ciepłem, ponieważ bezpośredni wpływ mamy na nieznaczną 25% część całkowitych opłat. Tak jak wspomniałem proporcje ustala zarządca budynku, a ich wielkość nie jest regułą. Na przedstawionym wycinku widzimy również jednostkowy koszt rozliczenia (12,7500 zł/grzejnik), który w późniejszych obliczeniach będzie mnożony przez ilość grzejników w mieszkaniu. 2.	Koszty jednostkowe a.	Koszty wg powierzchni (stałe)-koszty wg powierzchni

Z powyższych danych wyjściowych dla całego budynku musimy przejść na koszty jednostkowe. Jest nam to potrzebne do późniejszego przedstawienia rozliczenia kosztów ogrzewania dla konkretnego lokalu. W tym celu dzielimy koszty stałe wg powierzchni (117 631,25 zł) przez powierzchnię budynku (3 231,00 m2) otrzymując wartość kosztów stałych w przeliczeniu na m2 powierzchni (36,4071 zł/m2).

2.2. Koszty wg mierników (zmienne)

rozliczenie kosztów ogrzewania-koszty wg mierników

Analogicznie jak poprzednim razem wykonujemy kolejne obliczenia wykorzystując dane wyjściowe dla całego budynku. Bierzemy zatem koszty wskazań wg mierników dla całego budynku (29 407,81 zł), które dzielimy przez ilość wskazanych jednostek rozliczeniowych również dla całego budynku (15 354,0365 j.r.). Otrzymujemy koszt jednej jednostki rozliczeniowej (1,915315 zł/j.r.).

A więc mamy wszystkie niezbędne dane, aby wykonać …

3. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokalu

 3.1. Koszty wg powierzchni (stałe)

rozliczenie kosztów ogrzewania - koszty stałe

Pierwszym etapem rozliczenia kosztów ogrzewania lokalu jest przemnożenie powierzchni danego lokalu (60,30m2) przez wyliczoną wcześniej wartość kosztów stałych w  odniesieniu do m2 powierzchni (36,4071 zł/m2). Otrzymujemy pierwszą część kwoty do zapłaty – koszt stały (2 195,35 zł).

3.2. Koszty wg mierników / podzielników (zmienne)

rozliczenie kosztów ogrzewania - koszty zmienne

Drugim etapem jest wyliczenie kosztów według mierników. Brana jest pod uwagę suma odczytów podzielników ciepła na każdym z grzejników w mieszkaniu (203,00 j.r.). Suma ta jest odpowiednio skorygowana o współczynniki korekcyjne grzejników (w zależności od ich rodzaju i wielkości) oraz współczynniki lokalizacji mieszkania (w zależności od lokalizacji mieszkania w budynku – mieszkanie szczytowe lub środkowe itp.) i wynosi (144,39600 j.r.). 

A więc wyliczenia kosztów zmiennych wg mierników wygląda następująco:

rozliczenie kosztów ogrzewania - koszty wg miernikow

Aby wyliczyć drugą część kwoty do zapłaty przemnażamy sumaryczną odczytaną wartość z podzielników naszego lokalu (144,39600 j.r.) przez wyliczony uprzednio koszt jednej jednostki rozliczeniowej (1,915315 zł/j.r.). Uzyskujemy drugą część kwoty do zapłaty (276,56 zł). Wielkość tej części należności wynika ze sposobu eksploatacji naszej instalacji, tzn. czy oszczędzamy ciepło czy też nie.

Na całkowitą sumaryczną kwotę do zapłaty wpływ ma jeszcze jednostkowy koszt rozliczenia wyrażony w zł za każdy grzejnik w lokalu wyposażony w miernik ciepła (12,7500 zł/g.). W tym przypadku bierzemy pod uwagę 3 grzejniki, co daje wartość (38,25 zł). Koszty serwisu i opłaty dodatkowe w tym przypadku są zerowe.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi zatem 2 510,16 zł.

4. Wyznaczenie nadpłaty lub niedpopłaty

Każdy lokator w czynszu wpłaca przez cały rok miesięczne zaliczki, których wartość ustalana jest przez zarządcę budynku – np. Spółdzielnie Mieszkaniową (przy akceptacji lokatorów). Kwota ta wynosi ok. 3,00 ÷ 4,00 zł/m2. Zatem szacowane koszty roczne mogą wynieść (ok.4 zł/m-c * 60m2 = 180 zł/m-c * 12 m-cy = ok. 2800,97 zł).

Różnica między zaliczkami wpłacanymi przez cały rok, czyli przedpłatą (2 800,97 zł), a kwotą wynikającą z rzeczywistego zużycia ciepła budynku (2 510,16 zł) powoduje nadpłatę lub niedopłatę w rocznych kosztach ogrzewania. W tym wypadku mamy nadpłatę w wysokości (290,81 zł).

rozliczenie kosztów ogrzewania - nadplataMetoda rozliczeń ciepła dotycząca ogrzewania w budynkach wielo-lokalowych wprowadzona jest przez zarządcę budynku w formie wewnętrznego regulaminu, do którego zawsze możemy się odnieść w przypadku pojawiających się niejasności.

Pamiętajmy o tym, aby starać się oszczędzać ciepło zarówno z uwagi na niższe rachunki jak i aspekt ekologiczny. Miejmy nadzieję, że następna zima będzie dla nas równie łaskawa, co obecna i oby przyniosła kolejne nadpłaty za ogrzewanie :).

Możesz również polubić…

3 komentarze

 1. Jacek pisze:

  Jak mam napisać odwołanie do rozliczenia całorocznego za mieszkanie w Niemczech

 2. janusz pisze:

  ogółem do zwrotu ; – 250 co to oznacza

 3. BRAK pisze:

  WITAM MAM NABITE NA LICZNIKU CIEPŁA NA KALORYFERACH JEDNOSTKE (200) ILE MOGE ZAPŁACIC ZA OKRES GRZEWCZY PROSZE O POMOC WARSZAWA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.