Otagowano: ciepło sieciowe

jak czytać roczne rozliczenie kosztów ogrzewania

Jak czytać roczne rozliczenie kosztów ogrzewania? Skąd bierze się nadpłata lub niedopłata za ogrzewanie?

Temat jak czytać roczne rozliczenie kosztów ogrzewania jest istotny dla każdego, kto posiada mieszkanie ogrzewane z lokalnej ciepłowni (PEC’u), gdzie rozliczenie za ciepło oparte jest o podzielniki kosztów ogrzewania. Chciałbym przedstawić krok po kroku...